Zaznacz stronę

BAZA ZIELENI

 • BAZA ZIELENI MIEJSKIEJ
 • POMIARY GEODEZYJNE ZIELENI
 • INWENTARYZACJE DENDROLOGICZNE
 • INWENTARYZACJE I WPROWADZANIE DANYCH DO BAZY ArcZieleń
 • INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE
 • NOWOCZESNE TECHNOLOGIE POMIAROWE
inwentaryzacja drzew
geodezyjny pomiar zieleni
baza ArcZielen

OFERTA

 • Ewidencja zieleni miejskiej – inwentaryzacja zieleni istniejącej (drzewa, krzewy, trawniki, pozostałe formy roślinności). Inwentaryzacja pozostałych elementów zagospodarowania terenu (nawierzchnie, drobne formy architektoniczne, oświetlenie etc.)
 • Inwentaryzacja elementów zieleni oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu z dokładnością geodezyjną (precyzyjne określanie lokalizacji drzew).
 • Metody pomiarowe oparte na autorskich rozwiązaniach (w tym m.in. rozwiązaniach informatycznych) przy jednoczesnym wykorzystaniu nowoczesnych technologii
  i zaawansowanej aparatury pomiarowej – gwarantujące szybkie precyzyjne i rzetelne odzwierciedlenie mierzonych obiektów
 • Profesjonalna inwentaryzacja dendrologiczna – analiza gatunkowa, analiza stanu fitosanitarnego i statyki drzew. Ocena dendrologiczna. Wskazania w zakresie pielęgnacji oraz gospodarki drzewostanem.
 • Tworzenie bazy danych (w tym baza zieleni miejskiej), wprowadzanie wyników pomiarów do systemów ewidencji zieleni miejskiej (np. ogólnomiejska baza zieleni ArcZieleń)
 • Indywidualne dostosowanie technik pomiarowych do specyficznych warunków pomiarowych – inwentaryzacja obiektów zieleni przy obiektach liniowych, pomiary terenów trudno dostępnych (skarpy, tereny podmokłe), pomiary na obszarach o dużym zagęszczeniu zieleni (lasy, nieużytki, tereny zdegradowane)
inwentaryzacja drzew w mieście
baza danych ArcZielen
geodezyjny pomiar zieleni miejskiej

O NAS

  Połączenie wiedzy i doświadczenia specjalistów kilku branż (m.in. architektury krajobrazu, dendrologii, geodezji i informatyki) doprowadziło do stworzenia interdyscyplinarnego zespołu specjalizującego się w sprawnym i rzetelnym ewidencjonowaniu zasobów zieleni.
  Impulsem do rozpoczęcia w 2016 roku współpracy pomiędzy firmami MZG (geodezja) i EMSIDE (architektura krajobrazu) stała się potrzeba opracowania szeregu rozwiązań mających na celu sprawne wykonanie pomiarów zieleni w przestrzeni publicznej. Zarówno zróżnicowane warunki inwentaryzacji (zróżnicowany charakter inwentaryzowanych obiektów, terenu) jak i konieczność szybkiego i czytelnego operowania wynikami pomiarów, porządkowania oraz ułatwiania dostępu do danych zadecydowały o innowacyjnym podejściu do zagadnienia jakim jest inwentaryzacja zieleni miejskiej.Jednym z owoców w/w współpracy jest stworzenie autorskiego systemu w znacznym stopniu usprawniającego pomiary zieleni do ogólnomiejskich baz danych zieleni (jak np. baza ArcZieleń).
  Pracujemy opierając się na najnowszych technologiach pomiarowych przy użyciu nowoczesnego sprzętu. Autorskie technologie oraz indywidualnie opracowane aplikacje wspomagające zarówno pomiary jak ich wyniki pozwalają dostarczać optymalne rozwiązania dla naszych Klientów.
  Z przyjemnością prezentujemy Państwu szeroką ofertę w zakresie inwentaryzowania i opracowywania bazy danych terenów zieleni miejskiej. Działamy na terenie całego kraju. Współpracujemy z Klientami z sektora publicznego, biznesowego oraz Klientami indywidualnymi. Na życzenie Klientów zainteresowanych współpracą jesteśmy w stanie dostarczyć referencje od wybranych Zleceniodawców.
pomiery geodezyjne
baza danych ArcZielen
architektura krajobrazu

KONTAKT

MZG

503 174 873
maciej.geo@gmail.com
MZG Maciej Zieliński
Radzików 9a/26
05-870 Radzików
NIP 524 251 88 49

EMSIDE

502 735 835
emside@emside.pl
Emside Maciej Kolendowicz
ul. Pułku Baszta 4 lok. 9
02-649 Warszawa
NIP 951 209 31 56